hōuzyntrega

hōuzyntrega – szelka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…hōuzyntrega
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…hōuzyntregi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…hōuzyntredze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wōuzyntrega
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...hōuzyntregōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wōuzyntredze
Wołacz l. poj. Ty…hōuzyntrego
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…hōuzyntregi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…hōuzyntregōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…hōuzyntregōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…hōuzyntregi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…hōuzyntregami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…hōuzyntregach
Wołacz l. mn. Wy…hōuzyntregi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Zapnij se ta hōuzyntrega, bo ci galoty spadnōm.

PL: Zapnij sobię tę szelkę, bo ci spodnie opadną.

 

SI: Godałach ci, że se mosz wziōńś hōuzyntregi, ale ty mie nigdy niy słōchosz.

PL: Mówiłam ci, że masz sobie wziąć szelki, ale ty mnie nigdy nie słuchasz.

 

SI: Jo nosza galoty na hōuzyntregach, bo we pasie mi już dziurkōw brakło.

PL: Ja noszę spodnie na szelkach, bo w pasie mi już dziurek zabrakło.

Podej dalij…