hrubszy

hrubszy – grubszy (pol.)

przymiotnikhubszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...hrubszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...hrubszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...hrubsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... hrubsi; hubsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...hrubsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...hrubszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...hrubszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...hrubszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...hrubszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...hrubszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...hrubszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...hrubszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... hrubszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... hrubszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
hrubszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...hrubszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... hrubszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..hrubszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... hrubsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
hrubszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... hrubsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
hrubszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...hrubszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...hrubszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...hrubszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...hrubszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...hrubszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..hrubszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...hrubszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...hrubszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...hrubszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...hrubszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...hrubszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... hrubsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...hrubsi; hrubsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...hrubsze
stop. rōwny przymiotn.. hruby
przysłówek (jak? jako?)hrubszy; hrubiyj

 

Chłopie, dyć tyś je z dna na dziyń coroz to hrubszy.

Dej sam jako hubszo deska, co sie niy złomie.

Dyć ty krejesz te krajiczki coroz to hrubsze.

Podej dalij…