huśtaczka

huśtaczka – huśtawka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…huśtaczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…huśtaczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…huśtaczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…huśtaczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...hustaczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…huśtaczce
Wołacz l. poj. Ty…huśtaczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…huśtaczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…huśtaczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…huśtaczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…huśtaczki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza sie…huśtaczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…huśtaczkach
Wołacz l. mn. Wy…huśtaczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Cofnij sie trocha dalij, co niy dostaniesz tōm huśtaczkōm bez głowa.

PL: Odsuń się trochę dalej, żebyś nie został uderzony tą huśtawką w głowę.

 

SI: Mōg byś dziecku powiesić jako huśtaczka na strōmie.

PL: Mógłbyś zawiesić dziecku jakąś huśtawkę na drzewie.

 

SI: Dej pozōr, aż niy ślecisz z tej huśtaczki.

PL: Uważaj, żeby nie spaść z tej huśtawki.

 

 

Podej dalij…