hut

hut – kapelusz (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…hut
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…huta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…hutowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…hut
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...hutym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…hucie
Wołacz l. poj. Ty…hucie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…huty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…hutōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…hutōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…huty
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…hutami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…hutach
Wołacz l. mn. Wy…huty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Nasz starzik dycko chodziyli wszyndzie we hucie.

Czamu chodzisz z gołōm głowōm, kej mosz tam pōł szranku hutōw.

Jo niy rada chodza we hucie, wola chustka.

 

Podej dalij…