inakszy

inakszy – inaczej (pol.)

 

SI: Niy poradzisz to inakszy godać przi dzieciach/

PL: Nie potrafisz toinaczej mówić przy dzieciach.

 

SI: Muszymy to jako inakszy wrazić, knifym.

PL: Musimy to jakoś inaczej włożyć, sposobem.

 

SI: To sie, mi sie zdo, jakoś inakszy mianuje.

PL: To się, zdaje się, jakoś inaczej nazywa.

 

SI: Ty to jakoś inakszy wiōnżesz te sznōrki.

PL: Ty to jakoś inaczej wiążesz te sznurówki.

 

 

 

Podej dalij…