inkszy

inkszy – inny, drugi, kolejny, następny (pol.)

słowoinkszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...inkszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...inkszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...inksze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... inksi
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...inksze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...inkszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...inkszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...inkszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...inkszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...inkszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...inkszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...inkszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... inkszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... inkszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
inkszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...inkszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... inkszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..inkszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... inksze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
inkszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... inksze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
inkszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...inkszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...inkszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...inkszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...inkszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...inkszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..inkszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...inkszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...inkszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...inkszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...inkszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...inkszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... inksze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...inksi; inksze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...inksze
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)inakszy

Niy mosz tam inkszego fojercojga, bo tyn niy chce goreć.

Wejź se inkszo koszula, bo ta niy pasuje do tego ancuga.

Byda musiała iś w inkszej kecce, bo w tej mi sie rajfeszlos rozerwoł.

Dyć wejź inkszy gwōźdź, a niy prość tego krziwego.

 

Podej dalij…