internec

internec – internet  (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…internec
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…interneca
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…internecowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…internec
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...internecym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…internecu
Wołacz l. poj. Ty…internecu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…internece
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…internecōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…internecōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…internece
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…internecami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…internecach
Wołacz l. mn. Wy…internece
Przimiotnik (jaki? czyj?)internecowy

POL: słowo proponowane.

 

Jako piyrwej ludzie żyli, jak niy mieli interneca?

Musisz sie podziwać do interneca, możno tam sie czego dowiysz?

Bez te pierziński internece przesiedzioł żech bez cołko noc przi kōmputerze.

Podej dalij…