intersznupaczka

intersznupaczka – przeglądarka internetowa (pol.);

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…intersznupaczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…intersznupaczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…intersznupaczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…intersznupaczka
Narz.a l. poj. (kim? czym?) Asza sie...intersznupaczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…intersznupaczce
Wołacz l. poj. Ty…intersznupaczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…intersznupaczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ntersznupaczek; intersznupaczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…intersznupaczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…intersznupaczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…intersznupaczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…intersznupaczkach
Wołacz l. mn. Wy…intersznupaczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: słowo proponowane.

 

Sōm już niy wiym, kero ta intersznupaczka do sznupanio we internecu bydzie lepszo?

Wpisz te słowo do intersznupaczki, możno ci co znojdzie.

 

 

Podej dalij…