iś – iść (pol.)

bezokolicznik
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ida
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.idziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.idzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.idymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.idziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.idōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szliście; żeście szli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szła żech; szłach; żech szła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szła żeś; szłaś; żeś szła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szły my; my szły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szłyście; żeście szły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szło żech; żech szło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szło żeś; żeś szło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . idź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech idzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.idźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech idōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szli; bydymy iś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szli; bydziecie iś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szli; bydōm iś
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szła; byda iś
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szła; bydziesz iś
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szła; bydzie iś
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szły; bydymy iś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szły; bydziecie iś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szły; bydōm iś
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szło; byda iś
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szło; bydziesz iś
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szło; bydzie iś
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyidzōny
rzeczownik odczasown.idzyni
Rybnik

POL: (1) poruszać się pieszo; kroczyć; (2) być możliwość.

 

SI: To idzie zrobić, yno trza mieć materyjo na to.

PL: To można zrobić,  tylko trzeba mieć materiał na to.

 

SI: To tak niy idzie pedzieć: zrōb, yno trza sie spytać: za wiela?

PL: To tak nie można powiedzieć: zrób, tylko trzeba zapytać: za ile?

 

SI: Wczora szoł żech bez las a trefiōł żech na dziwoko świnia.

PL: Wczoraj szedłem przez las, a spotkałem tam dziką świnię.

 

SI: Ôtok szli my piechty na szpacyr w niedziela.

PL: Ostatnio szliśmy pieszo na spacer w niedzielę.

 

SI: Idziesz, abo niy, bo niy mōm czasu na ciebie czakać?

PL: Idziesz, czy nie, bo nie mam czasu na ciebie czekać?

 

Podej dalij…