jałōwka

jałōwka – jałówka, młoda krowa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…jałōwka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…jałōwki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…jałōwce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…jałōwka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...jałōwkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…jałōwce
Wołacz l. poj. Ty…jałōwko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…jałōwki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…jałōwek; jałōwkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…jałōwkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…jałōwki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…jałōwkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…jałōwkach
Wołacz l. mn. Wy…jałōwki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: młoda krowa przed pierwszym wycieleniem.

 

Ôstawiymy se ta jałōwka, a nasza krowa ôddōmy na spynd.

Trza bydzie wachować, a zōnś z tōm jałōwkōm do byka.

Dej pozōr, bo ta jałōwka sie biego.

 

 

Podej dalij…