jechać

jechać – jechać (pol.)

bezokolicznikjechać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.jada
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.jedziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.jedzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.jadymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.jedziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.jadōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.jechoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.jechoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.jechoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.jechali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.jechaliście; żeście jechali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.jechali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.jechała żech; jechałach; żech jechała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.jechała żeś; jechałaś; żeś jechała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.jechała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..jechały my; my jechały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. jechałyście; żeście jechały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.jechały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.jechało żech; żech jechało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.jechało żeś; żeś jechało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.jechało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech jechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś jechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł jechoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my jechali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście jechali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli jechali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech jechała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś jechała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była jechała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my jechały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście jechały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były jechały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech jechało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś jechało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było jechało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . jedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech jedzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.jedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech jadōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. jechoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. jechoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.jechoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.jechali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. jechali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.jechali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.jechała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
jechała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.jechała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. jechały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.jechały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.jechały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. jechało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.jechało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.jechało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych jechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś jechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by jechoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my jechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście jechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by jechali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych jechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś jechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by jechała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my jechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście jechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by jechały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych jechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś jechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by jechało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda jechoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz jechoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie jechoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy jechali; bydymy jechać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie jechali; bydziecie jechać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm jechali; bydōm jechać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda jechała; byda jechać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz jechała; bydziesz jechać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie jechała; bydzie jechać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy jechały; bydymy jechać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie jechały; bydziecie jechać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm jechały; bydōm jechać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda jechało;: byda jechać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz jechało; bydziesz jechać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie jechało; bydzie jechać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyjechany
rzeczownik odczasown.jechani
Rybnik

 

Na drugi tydziyń jadymy do miasta do tyjatru.

Bōł żech ôtok jechoł na kole, aż dostoł żech pana, a żech go przicis nazod.

Praje jechoł autobus, tōż zaroz przidzie tata z roboty.

Podej dalij…