jednaki

jednaki – jednakowy; taki sam (pol.)

przymiotnikjednaki
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...jednaki
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...jednako
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...jednaki
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... jednacy; jednaki
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...jednaki
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...jednakigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...jednakij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...jednakigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...jednakich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...jednakich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...jednakimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...jednakij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... jednakimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... jednakim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
jednakim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...jednakigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... jednaki
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..jednako
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... jednaki
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
jednakich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... jednaki
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
jednakim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...jednakōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...jednakim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...jednakimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...jednakimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...jednakim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..jednakij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...jednakim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...jednakich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...jednakich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...jednaki
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...jednako
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... jednaki
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...jednacy; jednaki
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...jednaki
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)jednako

 

Mosz to jednaki to fuzekle, aż zaś niy weźniesz kożdej inkszej?

Dyć wejź jednaki te talyrze, a niy tako zbiyranina.

Niy mosz jednakich tych szrubōw?

Podej dalij…