jednako

jednako – jednakowo, tak samo (pol.)

 

Wyście sie ugodały, że sie ôbleczecie jednako?

Zrōb to tak samo, niech to je jednako.

To mosz robić wszystko jednako, tōż już to chyba na spamiynć znosz.

Podej dalij…