jedynoście

jedynoście – jedenaście (pol.): elf (ger.); jedenáct(cze.); eleven (eng.)

liczebnik głōwnyjedynoście
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... jedynostu; jedynoście
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...jedynoście
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...jedynostu; jedynoście
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...jedynoście
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... jedynostu; jedynoście
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
jedynoście
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... -
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
jedynostu; jedynoście
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... jedynoscie
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...jedynostōma; jedynoście
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...jedynoście
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...jedynostu; jedynoście
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...jedynoście
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty...
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...jedynostu; jedynoście
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...jedynoście
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)jedynosty
liczebnik wielokrotny (wiela?)-

 

Wiela to mōmy tych kurōw, aż ich policza, czy kerej niy brakuje? Jedynoście.

Już je jedynoście, tōż goś tyn telewizōr, bo trza iś spać.

Ty już mosz jedynoście lot, tōż musisz mamie pōmogać.

Podej dalij…