jedynostka

jedynostka – jedenastka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…jedynostka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…jedynostki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…jedynostce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…jedynostka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...jedynostkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…jedynostce
Wołacz l. poj. Ty…jedynostko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…jedynostki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…jedynostek; jedynostkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…jedynostkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…jedynostki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…jedynostkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…jedynostkach
Wołacz l. mn. Wy…jedynostki
Przimiotnik (jaki? czyj?)jedynostkowy

 

Co to za śmiyszno szruba je na klucz jedynostka?

Na Poznań, to musisz jechać drōgōm jedynostkōm.

Dzisiej we totku wywelowali jedynostka, jak jo żech praje dwanostka ôznaczōł.

Podej dalij…