jeś

jeś (sie) – jeść (pol.)

bezokolicznikjeś
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.jym
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.jysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.jy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.jymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.jycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.jedzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.jod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.jod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.jod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.jedli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.jedliście; żeście jedli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.jedli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.jadła żech; jadłach; żech jadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.jadła żeś; jadłaś; żeś jadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.jadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..jadły my; my jadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. jadłyście; żeście jadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.jadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.jadło żech; żech jadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.jadło żeś; żeś jadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.jadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech jod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś jod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł jod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my jedli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście jedli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli jedli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech jadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś jadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była jadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my jadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście jadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były jadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech jadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś jadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było jadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . jydz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech jy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.jydzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech jedzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. jod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. jod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.jod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.jedli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. jedli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.jedli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.jadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
jadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.jadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. jadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.jadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.jadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. jadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.jadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.jadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych jod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś jod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by jod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my jedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście jedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by jedli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych jadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś jadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by jadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my jadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście jadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by jadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych jadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś jadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by jadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda jod
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz jod
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie jod
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy jedli; bydymy jeś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie jedli; bydziecie jeś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm jedli; bydōm jeś
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda jadła; byda jeś
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz jadła; bydziesz jeś
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie jadła; bydzie jeś
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy jadły; bydymy jeś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie jadły; bydziecie jeś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm jadły; bydōm jeś
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda jadło;: byda jeś
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz jadło; bydziesz jeś
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie jadło; bydzie jeś
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyjedzōny
rzeczownik odczasown.jedzyni
Rybnik

 

Jo nigdy niy jadła miynsa we piōntki.

Downo niy jod żech brōutzupy, tōż musza se uwarzić.

Jutro byda jod na ôbiod zupa z nudlami, kartofle, modro kapusta a rōlada

 

Podej dalij…