jeszcze

jeszcze – jeszcze (pol.)

 

SI: Tyś już sam je, a jo jeszcze niy ma fertich.

PL: Ty już tutaj jesteś, a ja jeszcze nie jestem gotowa.

 

SI: Wejź se jeszcze kōnsek tej zisty.

PL: Weź sobie jeszcze kawałek tej babki.

 

SI: Tyś je jeszcze za młodo, coby po muzykach lotać.

PL: Ty jesteś jeszcze za młoda, żeby po zabawach biegać.

 

Podej dalij…