jutrzina

jutrzina – morga, o,25 ha (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…jutrzina
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…jutrziny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…jutrzinie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…jutrzina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...jutrzinōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…jutrzinie
Wołacz l. poj. Ty…jutrzino
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…jutrziny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…jutrzinów; jutrzin
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…jutrzinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…jutrziny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…jutrzinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…jutrzinach
Wołacz l. mn. Wy…jutrziny
Przimiotnik (jaki? czyj?)jutrzinowy

 

Mōmy sam dwie jutrziny rże, tōż je co siyć.

Latoś na jutrzinie zasadzymy kartofle, a reszta zasiejymy pszynica.

Mōmy zesieczōne pōł jutrziny łōnki do suszynio.

Podej dalij…