już

już – już (pol.)

 

SI: Tyn Twōj synek już je taki wielki?

PL: Ten Twój syn jest już taki duży?

 

SI: Kartofle już wrejōm, tōż ôbiod zaroz bydzie.

PL: Ziemniaki już wrzą, więć obiad zaraz będzie.

 

SI: Jo już tyn film widzioł, tōż drugi roz niy byda sie nań dziwoł.

PL: Ja już ten film widziałem, więc drugi raz nie będę go oglądał.

 

 

Podej dalij…