jynzyk

jynzyk – język (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…jynzyk
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…jynzyka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…jynzykowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…jynzyk
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...jynzykym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…jynzyku
Wołacz l. poj. Ty…jynzyku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…jynzyki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…jynzykōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…jynzykōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…jynzyki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…jynzykami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…jynzykach
Wołacz l. mn. Wy…jynzyki
Przimiotnik (jaki? czyj?)jynzykowy

POL: (1) narząd anatomiczny kręgowców w jamie gębowej; (2) system budowania wypowiedzi w procesie komunikacji interpersonalnej; (3) część buta pomiędzy nogą a sznurówkami.

 

Jak mosz tak gupie fulać, to lepszy sie ugryź w jnzyk.

Doczkej, bo mi sie jynzyk podwinōł, tōż niy ôbuja tego strzewika.

Godali my kożdy we swojim jynzyku, wiyncyj rynkami, jak gymbōm.

Podej dalij…