kabel

kabel – przewód elektryczny,  przedłużacz (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kabel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kabla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kablowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kabel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kablym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kablu
Wołacz l. poj. Ty…kablu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kable
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kabli; kablōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kablōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kable
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kablami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kablach
Wołacz l. mn. Wy…kable
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Niy chytej tego kabla, bo tam je sztrōm a może cie kopnyć.

Popsuł mi sie ôtok telowizōr, chciał żech go już na hasiok zaniyś, a tam yno kabel bōł urwany.

Dej pozōr, co kabla niy urzniesz tōm piyłōm.    (cz: ur-zniesz)

Podej dalij…