kabociorz

kabociorz – ktoś przewrotny, zaprzaniec, renegat (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kabociorz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kabociorza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kabociorzowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kabociorza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kabociorzym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kabociorzu
Wołacz l. poj. Ty…kabociorzu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kabociorze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kabociorzi; kabociorzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kabociorzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kabociorzi; kabociorzōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kabociorzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kabociorzach
Wołacz l. mn. Wy…kabociorze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: osoba zmieniająca poglądy, jak rękawiczki, jak wiatr zawieje, albo jak interes zwietrzy.

 

SI: Ty kabociorzu, do partyje żeś sie zapisoł, coby talōn na malucha dostać, a we kościele w piyrszeł ławce rzykosz.

PL: Ty obłudniku, do partii się zapisałeś, żeby dostać talon na malucha, a w kościele modlisz się w pierwszej ławce.

 

SI: Z niego je taki kabociorz, za starej Polski bōł wielki powstaniec, za Niymca „hajlowoł” a za Rusa terazki je wielki kōmōnista.

PL: Z niego jest taki obłudnik, w przedwojennej Polsce był wielkim powstańcem, z czasie wojny „hajlował”, a za Sowietōw teraz jest wielkim komunistą.

 

SI: Tyn kabociorz dycko kabot zwyrtnie, a piyrszy kajś leci, kaj czuje władza.

PL: Ten zaprzaniec zawsze tylko marynarkę odwróci i pierwszy biegnie gdzieś, gdzie czuje władzę.

Podej dalij…