kacnyć

kacnyć (sie)  – prześcignąć, wyprzedzić (pol.)

bezokolicznikkacnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kacna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kacniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kacnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kacnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kacniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kacnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kacnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kacnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kacnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kacli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kacliście; żeście kacli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kacli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kacła żech; kacłach; żech kacła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kacła żeś; kacłaś; żeś kacła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kacła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kacły my; my kacły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kacłyście; żeście kacły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kacły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kacło żech; żech kacło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kacło żeś; żeś kacło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kacło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kacnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kacnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kacnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kacli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kacli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kacli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kacła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kacła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kacła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kacły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kacły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kacły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kacło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kacło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kacło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kacnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kacnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kacnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kacnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kacnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kacnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kacnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kacli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kacli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kacli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kacła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kacła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kacła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kacły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kacły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kacły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kacło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kacło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kacło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kacnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kacnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kacnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kacli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kacli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kacli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kacła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kacła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kacła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kacły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kacły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kacły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kacło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kacło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kacło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykacnyty
rzeczownik odczasown.kacnyci
Rybnik

 

Ôni za chwila przijadōm, bo my jechali warciyj a my ich trocha kacli.

Kacujymy sie? Ôbejrzymy, czy mie kacniesz, ku szynku a nazod.

Dyć tyś mie kacnōł z tym jodłym.

Podej dalij…