kacować

kacować (sie) – ścigać, wyprzedzać (pol.)

bezokolicznikkacować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kacuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kacujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kacuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kacujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kacujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kacujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kacowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kacowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kacowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kacowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kacowaliście; żeście kacowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kacowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kacowała żech; kacowałach; żech kacowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kacowała żeś; kacowałaś; żeś kacowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kacowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kacowały my; my kacowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kacowałyście; żeście kacowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kacowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kacowało żech; żech kacowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kacowało żeś; żeś kacowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kacowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kacowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kacowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kacowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kacowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kacowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kacowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kacowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kacowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kacowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kacowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kacowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kacowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kacowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kacowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kacowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kacuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kacuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kacujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kacujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kacowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kacowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kacowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kacowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kacowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kacowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kacowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kacowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kacowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kacowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kacowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kacowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kacowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kacowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kacowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kacowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kacowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kacowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kacowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kacowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kacowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kacowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kacowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kacowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kacowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kacowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kacowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kacowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kacowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kacowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kacowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kacowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kacowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kacowali; bydymy kacować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kacowali; bydziecie kacować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kacowali; bydōm kacować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kacowała; byda kacować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kacowała; bydziesz kacować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kacowała; bydzie kacować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kacowały; bydymy kacować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kacowały; bydziecie kacować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kacowały; bydōm kacować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kacowało; byda kacować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kacowało; bydziesz kacować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kacowało; bydzie kacować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykacowany
rzeczownik odczasown.kacowani
Rybnik

 

Chytej sie roboty, bo jo żech bōł zaczōn godzina za tobōm, a już cie praje kacuja.

Niy kacuj sie zy mnōm, bo cie i tak kacna,

Noiy kacujcie sie na drōdze, bo jeszcze co narobicie.

Podej dalij…