kaczka

kaczka – kaczka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kaczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kaczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kaczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kaczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kaczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kaczce
Wołacz l. poj. Ty…kaczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kaczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kaczek; kaczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kaczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kaczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kaczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kaczkach
Wołacz l. mn. Wy…kaczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dej pozōr na te kaczki, aż mi tej pietruszki niy ôszkubiōm.

PL: Uważaj na te kaczki, żeby mi tej pietruszki nie oskubały.

 

SI: Tyn kokot, strup, kaczki ôdganio ôd żarcio.

PL: Ten kogut, łobuz, odgania kaczki od jedzenia.

 

Podej dalij…