kalić

kalić (sie) – chmurzyć; mącić (pol.)

bezokolicznikkalić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kala
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kalisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kali
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kalymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kalicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kalōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kalōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kalōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kalōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kalyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kalyliście; żeście kalyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kalyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kalyła żech; kalyłach; żech kalyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kalyła żeś; kalyłaś; żeś kalyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kalyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kalyły my; my kalyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kalyłyście; żeście kalyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kalyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kalyło żech; żech kalyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kalyło żeś; żeś kalyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kalōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kalōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kalōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kalyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kalyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kalyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kalyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kalyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kalyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kalyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kalyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kalyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kalyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kal
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kali
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kalcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kalōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kalōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kalōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kalōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kalyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kalyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kalyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kalyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kalyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kalyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kalyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kalyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kalyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kalyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kalyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kalyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kalōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kalōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kalōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kalyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kalyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kalyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kalyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kalyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kalyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kalyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kalyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kalyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kalyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kalyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kalyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kalōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kalōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kalōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kalyli; bydymy kalić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kalyli; bydziecie kalić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kalyli; bydōm kalić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kalyła; byda kalić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kalyła; bydziesz kalić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kalyła; bydzie kalić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kalyły; bydymy kalić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kalyły; bydziecie kalić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kalyly; bydōm kalić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kalyło; byda kalić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kalyło; bydziesz kalić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kalyło; bydzie kalić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykalōny
rzeczownik odczasown.kalyni
Rybnik

POL: (1) chmurzyć się; (2) mącić np. wodę.

 

SI: Niy rozciepuj tego siana, niy widzisz, jak tam sie kali.

PL: Nie rozrzucaj tego siana, czy nie widzisz, jak tam się chmurzy.

 

SI: Wejź se paryzol, bo tam sie zaczyno kalić.

PL: Weź sobie parasolkę, bo tam zaczyna się chmurzyć.

 

SI: Przed chwilōm sie kalyło, a już zaś słōńce świyci.

PL: Przed chwilą się chmurzyło, a już znowu słońce świeci.

 

SI: Nie szelōntej tak tym kiblym, bo mi ta woda kalisz.

PL: Nie potrząsaj tak tym wiadrem, bo mi tę wodę mącisz.

 

SI: Niy suj mi tego piosku do studnie, bo woda kalisz.

PL: Nie syp mi tego piasku do studni, bo mącisz wodę.

 

Podej dalij…