kalyndorz

kalyndorz – kalendarz (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kalyndorz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kalyndorza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kalyndorzowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kalyndorz
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kalyndorzym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kalyndorzu
Wołacz l. poj. Ty…kalyndorzu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kalyndorze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kalyndorzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kalyndorzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kalyndorze
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…kalyndorzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kalyndorzach
Wołacz l. mn. Wy…kalyndorze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Doczkej, yno wejrza do kalyndorza, jako latoś bydōm Gody.

PL: Zaczekaj, zobacze tylko w kalendarzu, kiedy w tym roku wypada Boże Narodzenie.

 

SI: Zapisoł żech se we kalyndorzu, kedy mōm jechać do tego sanatorium, aż se urlop wezna na tyn czas.

PL: Zapisałem sobie w kalendarzu, kiedy mam jechać do tego sanatorium, żeby wziąć sobie na ten czas urlop.

 

SI: Dziepiyro je listopad, a ôni już nowe kalyndorze sprzedowajōm.

PL: Mamy dopiero listopad, a oni sprzedają już nowe kalendarze.

 

Podej dalij…