kamrat

kamrat – kumpel, przyjaciel, kolega, znajomy, towarzysz (pol.); Kumpel, Freund (ger.); kamaráde, příteli (cze.); buddy, friend (eng.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kamrat
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kamrata
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kamratowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kamrata
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kamratym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kamracie
Wołacz l. poj. Ty…kamracie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kamraty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kamratōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kamratōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kamratōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kamratami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kamratach
Wołacz l. mn. Wy…kamraty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jutro wybiyrōmy sie z kamratami na ryby.

Wczora nawiiydziōł mie kamrat z wojska, co my sie niy widzieli wiyncyj, jak dziesiynć lot.

To je mōj kamrat jeszcze ze szkolnych lot.

 

 

Podej dalij…