kapać

kapać (sie) – kapać (pol.)

bezokolicznikkapać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kapia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kapiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kapie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kapiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kapiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kapiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kapoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kapoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kapoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kapali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kapaliście; żeście kapali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kapali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kapała żech; kapałach; żech kapała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kapała żeś; kapałaś; żeś kapała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kapała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kapały my; my kapały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kapałyście; żeście kapały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kapały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kapało żech; żech kapało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kapało żeś; żeś kapało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kapało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kapoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kapoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kapoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kapali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kapali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kapali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kapała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kapała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kapała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kapały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kapały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kapały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kapało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kapało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kapało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kapej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kapie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kapejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kapiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kapoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kapoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kapoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kapali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kapali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kapali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kapała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kapała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kapała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kapały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kapały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kapały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kapało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kapało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kapało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kapoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kapoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kapoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kapali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kapali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kapali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kapała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kapała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kapała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kapały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kapały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kapały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kapało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kapało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kapało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kapoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kapoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kapoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kapali; bydymy kapać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kapali; bydziecie kapać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kapali; bydōm kapać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kapała; byda kapać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kapała; bydziesz kapać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kapała; bydzie kapać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kapały; bydymy kapać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kapały; bydziecie kapać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kapały; bydōm kapać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kapało; byda kapać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kapało; bydziesz kapać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kapało; bydzie kapać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykapany
rzeczownik odczasown.kapani
Rybnik

 

SI: Zakrynć tyn kokotek, aż ta woda niy kapie.

PL: Zakręć ten kurek, żeby ta woda nie kapała.

 

SI: Niy kapej tak po całej izbie tōm kawōm.

PL: Nie kap tak po całym  pokoju tą kawą.

 

SI: Musioł mrōz puścić, kej z dachu zaczło kapać.

PL: Musiał mróz ustąpić, skoro zaczęło z dachu kapać.

 

Podej dalij…