kapnyć

kapnyć (sie) – skapnąć, zorientować się, domyślić się (pol.)

bezokolicznikkapnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kapna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kapniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kapnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kapnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kapniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kapnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kapnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kapnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kapnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kapli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kapliście; żeście kapli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kapli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kapła żech; kapłach; żech kapła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kapła żeś; kapłaś; żeś kapła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kapła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kapły my; my kapły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kapłyście; żeście kapły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kapły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kapło żech; żech kapło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kapło żeś; żeś kapło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kapło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kapnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kapnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kapnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kapli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bodli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kapli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kapła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kapła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kapła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kapły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kapły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kapły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kapło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kapło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kapło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kapnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kapnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kapnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kapnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kapnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kapnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kapnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kapli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kapli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kapli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kapła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kapła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kapła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kapły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kapły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kapły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kapło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kapło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kapło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kapnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kapnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kapnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kapli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kapli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kapli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kapła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kapła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kapła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kapły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kapły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kapły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kapło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kapło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kapło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykapnyty
rzeczownik odczasown.kapnyci
Rybnik

POL: (1) skapnąć, upaść kropla jakiegoś płynu; (2) zorientować się; (3) domyślić się czegoś.

 

Dej pozōr, co ci ta zupa niy kapnie na ksiōnżka.

Co to sam kapło na tyn serwet?

Jo sie dziepiyro teraz kapnōł skōnd znōm tego chłopa.

Jo sie kapnōł, ô czym godosz, ale niy chcioł żech przed dzieciami nic spōminać.

Jak sie Cila kapnie, kery ci padoł ô tym weselu, to bydzie haja.

 

Podej dalij…