kapołka

kapołka – serwatka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kapołka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kapołki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kapołce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kapołka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kapołkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kapołce
Wołacz l. poj. Ty…kapołko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kapołki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kapołek; kapołkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kapołkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kapołki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kapołkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kapołkach
Wołacz l. mn. Wy…kapołki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Ôgrzoła żech se trocha  syra na syrnik, tōż kapołka możesz wloć prosiyntōm.

Tak gupio godosz, choćbyś sie kapołki napoił.

 

Podej dalij…