kapować

kapować (sie) – orientować się; domyślać się

bezokolicznikkapować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kapuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kapujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kapuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kapujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kapujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kapujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kapowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kapowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kapowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kapowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kapowaliście; żeście kapowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kapowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kapowała żech; kapowałach; żech kapowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kapowała żeś; kapowałaś; żeś kapowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kapowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kapowały my; my kapowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kapowałyście; żeście kapowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kapowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kapowało żech; żech kapowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kapowało żeś; żeś kapowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kapowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kapowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kapowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kapowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kapowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kapowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kapowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kapowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kapowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kapowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kapowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kapowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kapowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kapowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kapowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kapowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kapuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kapuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kapujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kapujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kapowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kapowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kapowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kapowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kapowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kapowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kapowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kapowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kapowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kapowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kapowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kapowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kapowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kapowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kapowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kapowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kapowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kapowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kapowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kapowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kapowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kapowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kapowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kapowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kapowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kapowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kapowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kapowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kapowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kapowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kapowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kapowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kapowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kapowali; bydymy kapować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kapowali; bydziecie kapować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kapowali; bydōm kapować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kapowała; byda kapować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kapowała; bydziesz kapować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kapowała; bydzie kapować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kapowały; bydymy kapować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kapowały; bydziecie kapować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kapowały; bydōm kapować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kapowało; byda kapować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kapowało; bydziesz kapować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kapowało; bydzie kapować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.kapowani
Rybnik

 

Tyn Francik sie zaczyno kapować, że mu coś szykujymy na urodziny, tōż muszymy być ôstrożni.

Jo żech sie już downo kapowoł, że coś kōmbinujesz, ale niy wiedzioł żech co.

Podej dalij…