kapsa

kapsa – kieszeń (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kapsa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kapsy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kapsie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kapsa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kapsōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kapsie
Wołacz l. poj. Ty…kapso
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kapsy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kapsōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kapsōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kapsy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kapsami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kapsach
Wołacz l. mn. Wy…kapsy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wyciōngnij rynce z kapsōw, bo to tak ni ma piyknie.

Sam mosz klucze, wroź ich do kaspy. co ich niy stracisz.

Jo mōm sam fojercojg w kapsie.

 

Podej dalij…