kara

kara – taczka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kara
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kary
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…karze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kara
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...karōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…karze
Wołacz l. poj. Ty…karo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kary
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…karōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…karōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kary
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…karami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…karach
Wołacz l. mn. Wy…kary
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wejź kara a zajedź po piosek do zandgruby.

Suj te kartofle na kara a jo ich byda woziōł a suł bez ôkynko do grōdze.

Namoż te kōłko w karze, coby tak niy zgrzipiało.

 

Podej dalij…