karpyntel

karpyntel – regulator, pokrętło (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…karpyntel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...-
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. poj. Ty…-
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

SI: Niy puszczej tego radyjoka na cołki karpyntel, bo dziecka śpiōm.

PL: Nie włączaj tego radia na cały regulator, bo dzieci śpią.

 

SI: Jak bydziesz tak słōchoł tej muzyki na cołki karpyntej, to hned ôguchniesz.

PL: Jeżeli będziesz tak słuchał tej muzyki na pełny regulator, to niedługo stracisz słuch.

Podej dalij…