kartacz

kartacz – szczotka do ubrań (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kartacz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kartacza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kartaczowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kartacz
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kartaczym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kartaczu
Wołacz l. poj. Ty…kartaczu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kartacze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kartaczōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kartaczōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kartacze
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…kartaczami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kartaczach
Wołacz l. mn. Wy…kartacze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Sam mosz kartacz a ôpucuj se te galoty.

Stōj yno, to ci kartaczym tyn mantel ôpucuja.

Kaj żeś to tak ôpyrskoł te galoty? Ôpucuj se ich kartaczym.

 

Podej dalij…