kecka

kecka – spódnica (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kecka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kecki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kecce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kecka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...keckōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kecce
Wołacz l. poj. Ty…kecko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kecki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kecek; keckōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…keckōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kecki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…keckami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…keckach
Wołacz l. mn. Wy…kecki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Na muzyka dziołcha musi iś w kecce, a niy w galotach.

Niy mosz ta kecka trocha krōtkawo?

 

 

Podej dalij…