kełzać

kełzać (sie) – ślizgać (pol.)

bezokolicznikkełzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kełża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kełżesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kełże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kełżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kełżecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kełżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kełzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kełzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kełzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kełzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kełzaliście; żeście kełzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kełzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kełzała żech; kełzałach; żech kełzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kełzała żeś; kełzałaś; żeś kełzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kełzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kełzały my; my kełzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kełzałyście; żeście kełzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kełzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kełzało żech; żech kełzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kełzało żeś; żeś kełzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kełzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kełzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kełzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kełzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kełzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kełzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kełzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kełzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kełzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kełzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kełzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kełzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kełzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kełzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kełzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kełzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kełż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kełże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kełżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kełżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kełzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kełzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kełzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kełzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kełzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kełzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kełzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kełzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kełzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kełzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kełzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kełzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kełzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kełzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kełzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kełzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kełzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kełzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kełzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kełzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kełzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kełzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kełzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kełzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kełzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kełzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kełzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kełzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kełzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kełzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kełzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kełzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kełzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kełzali; bydymy kełzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kełzali; bydziecie kełzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kełzali; bydōm kełzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kełzała; byda kełzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kełzała; bydziesz kełzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kełzała; bydzie kełzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kełzały; bydymy kełzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kełzały; bydziecie kełzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kełzały; bydōm kełzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kełzało; byda kełzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kełzało; bydziesz kełzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kełzało; bydzie kełzało
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykełzany
rzeczownik odczasown.kełzani
Rybnik

 

Dzisiej na WueFie bydymy kełzać na kełzaczce przi szkole.

Mōmy sam zrobiōno kełzaczka, kaj kełżymy dziynnie na szlyńcuchach, abo na strzewikach.

Musza zaniyś te strzewiki podbić do szewca, bo kełża w nich tak, że niy poradza zōnś pora krokōw.

 

Podej dalij…