kepka

kepka – główka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kepka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kepki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kepce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kepka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kepkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kepce
Wołacz l. poj. Ty…kepko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kepki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kepkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kpkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kepki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kepkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kepkach
Wołacz l. mn. Wy…kepki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: główka, uderzenie piłki głową.

 

Ale buda żech strzelōł z kepki, pod sama lata.

Niy rōb tela kepkōw, bo cie bydzie głowa bolała.

Jo niy poradza grać kepkōm, bo tyn bal mie dycko minie.

 

Podej dalij…