kilometer

kilometer – kilometr (pol.); die Kilometer (ger.); kilometr (cze.); kilometer (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kilometer
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kilometra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kilometrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kilometer
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kilometrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kilometrze
Wołacz l. poj. Ty…kilometrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kilometry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kilometrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kilometrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kilometry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kilometrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kilometrach
Wołacz l. mn. Wy…kilometry
Przimiotnik (jaki? czyj?)kilometrowy

 

Dzisiej zrobiōł żech se rajza na kole kole dziesiynć kilometrōw.

Jo chodza do roboty piechty, bo mōm dwa kilometry.

 

Podej dalij…