kiść

kiść – grono (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kiść
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kiści
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kiści
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kiść
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kiściōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kiści
Wołacz l. poj. Ty…kiścio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kiści
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kiści; kiściōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kiściōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kiści
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kiściami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kiściach
Wołacz l. mn. Wy…kiści
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Latoś je sam tela tych winogrōnōw, aże sie kiści uruwajōm.

Sam mocie po kiści winogrōna a jydzcie.

Podej dalij…