kiwać

kiwać (sie) – machać, dawać znak (pol.)

bezokolicznikkiwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kiwia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kiwiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kiwie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kiwiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kiwiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kiwiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kiwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kiwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kiwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kiwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kiwaliście; żeście kiwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kiwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kiwała żech; kiwałach; żech kiwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kiwała żeś; kiwałaś; żeś kiwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kiwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kiwały my; my kiwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kiwałyście; żeście kiwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kiwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kiwało żech; żech kiwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kiwało żeś; żeś kiwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kiwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kiwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kiwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kiwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kiwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kiwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kiwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kiwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kiwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kiwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kiwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kiwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kiwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kiwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kiwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kiwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kiwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kiwie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kiwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kiwiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kiwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kiwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kiwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kiwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kiwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kiwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kiwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kiwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kiwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kiwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kiwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kiwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kiwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kiwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kiwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kiwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kiwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kiwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kiwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kiwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kiwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kiwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kiwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kiwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kiwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kiwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kiwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kiwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kiwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kiwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kiwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kiwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kiwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kiwali; bydymy kiwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kiwali; bydziecie kiwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kiwali; bydōm kiwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kiwała; byda kiwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kiwała; bydziesz kiwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kiwała; bydzie kiwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kiwały; bydymy kiwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kiwały; bydziecie kiwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kiwały; bydōm kiwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kiwało; byda kiwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kiwało; bydziesz kiwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kiwało; bydzie kiwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykiwany
rzeczownik odczasown.kiwani
Rybnik

POL: machać głową, ręką, palcem, dawać znak,

 

SI: Ôn kiwie głowōm, że niy, że niy ma głodny.

PL: On daje znak głową, że nie, że nie jest głodny.

 

SI: Jakiś chłop tam kiwie na ciebie.

PL: Jakiś mężczyzna tam macha do ciebie.

 

SI: Niy kiwej mi sam głowōm, yno sie ôdzywej, jak cie sie pytōm.

PL: Nie machaj mi tutaj głową, tylko się odezwij, gdy cię pytam.

Podej dalij…