klachać

klachać – plotkować, rozmawiać (pol.)

bezokolicznikklachać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.klachōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.klachosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.klacho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.klachōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.klachocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.klachajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.klachoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.klachoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.klachoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.klachali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.klachaliście; żeście klachali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.klachali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.klachała żech; klachałach; żech klachała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.klachała żeś; klachałaś; żeś klachała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.klachała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..klachały my; my klachały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. klachałyście; żeście klachały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.klachały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.klachało żech; żech klachało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.klachało żeś; żeś klachało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.klachało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech klachoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś klachoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł klachoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my klachali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście klachali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli klachali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech klachała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś klachała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była klachała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my klachały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście klachały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były klachały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech klachało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś klachało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było klachało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . klachej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech klacho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.klachejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech klachajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. klachoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. klachoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.klachoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.klachali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. klachali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.klachali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.klachała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
klachała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.klachała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. klachały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.klachały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.klachały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. klachało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.klachało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.klachało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych klachoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś klachoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by klachoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my klachali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście klachali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by klachali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych klachała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś klachała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by klachała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my klachały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście klachały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by klachały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych klachało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś klachało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by klachało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda klachoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz klachoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie klachoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy klachali; bydymy klachać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie klachali; bydziecie klachać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm klachali; bydōm klachać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda klachała; byda klachać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz klachała; bydziesz klachać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie klachała; bydzie klachać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy klachały; bydymy klachać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie klachały; bydziecie klachać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm klachały; bydōm klachać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda klachało; byda klachać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz klachało; bydziesz klachać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie klachało; bydzie klachać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.klachani
Rybnik

 

Co żeście zaś tam tela klachały przi tej fōrtce?

Ôna rada dużo klacho, tōż jo wola sie ji stracić z ôczōw.

Jutro jadymy autobusym na pōnć, tōż bydymy miały czas całōm drōgōm klachać.

 

Podej dalij…