klackać

klackać (sie) – klaskać (pol.)

bezokolicznikklackać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.klackōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.klackosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.klacko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.klackōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.klackocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.klackajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.klackoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.klackoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.klackoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.klackali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.klackaliście; żeście klackali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.klackali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.klackała żech; klackałach; żech klackała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.klackała żeś; klackałaś; żeś klackała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.klackała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..klackały my; my klackały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. klackałyście; żeście klackały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.klackały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.klackało żech; żech klackało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.klackało żeś; żeś klackało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.klackało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech klackoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś klackoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł klackoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my klackali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście klackali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli klackali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech klackała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś klackała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była klackała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my klackały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście klackały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były klackały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech klackało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś klackało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było klackało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . klackej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech klacko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.klackejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech klackajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. klackoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. klackoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.klackoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.klackali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. klackali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.klackali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.klackała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
klackała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.klackała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. klackały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.klackały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.klackały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. klackało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.klackało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.klackało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych klackoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś klackoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by klackoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my klackali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście klackali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by klackali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych klackała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś klackała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by klackała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my klackały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście klackały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by klackały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych klackało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś klackało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by klackało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda klackoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz klackoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie klackoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy klackali; bydymy klackać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie klackali; bydziecie klackać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm klackali; bydōm klackać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda klackała; byda klackać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz klackała; bydziesz klackać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie klackała; bydzie klackać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy klackały; bydymy klackać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie klackały; bydziecie klackać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm klackały; bydōm klackać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda klackało; byda klackać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz klackało; bydziesz klackać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie klackało; bydzie klackać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyklackany
rzeczownik odczasown.klackani
Rybnik

Tak dłōgo my mu klackali, aż zaśpiywoł jeszcze roz.
Klackej tyż.
Trza klackać, to jeszcze roz wylezie.

Podej dalij…