klamorzić

klamorzić (sie) – niszczyć, nie szanować (pol.)

bezokolicznikklamorzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.klamorza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.klamorzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.klamorzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.klamorzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.klamorzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.klamorzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.klamorzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.klamorzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.klamorzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.klamorzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.lamorziliście; żeście klamorzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.klamorzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.klamorziła żech; klamorziłach; żech klamorziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dokurziła żeś; klamorziłaś; żeś klamorziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.klamorziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..klamorziły my; my klamorziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. klamorziłyście; żeście klamorziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.klamorziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.klamorziło żech; żech klamorziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dokurziło żeś; żeś dokurziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dokurziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech klamorzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś klamorzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł klamorzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my klamorzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście klamorzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli klamorzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech klamorziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś klamorziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była klamorziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my klamorziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście klamorziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były klamorziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech klamorziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś klamorziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było klamorziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . klamorz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech klamorzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.klamorzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech klamorzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. klamorzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. klamorzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.klamorzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.klamorzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. klamorzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.klamorzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.klamorziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
klamorziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.klamorziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. klamorziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.klamorziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.klamorziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. klamorziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.klamorziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.klamorziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych lamorzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś klamorzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by klamorzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my klamorzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście klamorzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by klamorzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych klamorziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś klamorziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by klamorziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my klamorziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście klamorziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by klamorziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych klamorziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś klamorziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by klamorziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda klamorzōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz klamorzōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie klamorzōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy klamorzili; bydymy klamorzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie klamorzili; bydziecie klamorzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm klamorzili; bydōm klamorzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda klamorziła; byda klamorzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz klamorziła; bydziesz klamorzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie klamorziła; bydzie klamorzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy klamorziły; bydymy klamorzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie klamorziły; bydziecie klamorzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm klamorziły; bydōm klamorzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda klamorziło; byda klamorzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz klamorziło; bydziesz klamorzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie klamorziło; bydzie klamorzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyklamorzōny
rzeczownik odczasown.klamorzyni
Rybnik

Czamu tak klamorzisz te koło? Pamiyntej, że nowego ci niy kupiymy.
Kery tak klamorzi tyn telewizor? Sam już połowa tych knefli je urwanych.
Niy klamorz tak tego autka, bo nowego niy dostaniesz.

Podej dalij…