klepać

klepać (sie) – stukać (pol.)

bezokolicznikklepać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.klepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.klepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.klepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.klepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.klepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.klepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.klepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.klepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.klepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.klepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.klepaliście; żeście klepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.klepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.klepała żech; klepałach; żech klepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.klepała żeś; klepałaś; żeś klepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.klepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..klepały my; my klepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. klepałyście; żeście klepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.klepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.klepało żech; żech klepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.klepało żeś; żeś klepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.klepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech klepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś klepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł klepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my klepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście klepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli klepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech klepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś klepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była klepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my klepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście klepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były klepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech klepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś klepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było klepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . klepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech klepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.klepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech klepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. klepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. klepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.klepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.klepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. klepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.klepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.klepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
klepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.klepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. klepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.klepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.klepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. klepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.klepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.klepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych klepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś klepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by klepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my klepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście klepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by klepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych klepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś klepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by klepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my klepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście klepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by klepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych klepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś klepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by klepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda klepoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz klepoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie klepoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy klepali; bydymy klepać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie klepali; bydziecie klepać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm klepali; bydōm klepać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda klepała; byda klepać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz klepała; bydziesz klepać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie klepała; bydzie klepać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy klepały; bydymy klepać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie klepały; bydziecie klepać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm klepały; bydōm klepać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda klepało; byda klepać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz klepało; bydziesz klepać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie klepało; bydzie klepać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyklepany
rzeczownik odczasown.klepani
Rybnik

POL: (1) ostrzyć kosę poprzez uderzanie młotkiem w jej brzeg ułożony na kowadle; (2) stukać coś np. w silniku; (3) szturchać kogoś, uderzać po ramieniu.

 

Niy klepej mie sam, bo żech ni ma twojim kamratym.

Co co to tam tak klepie w tym motorze?

Starzik siedzōm tam za stodołōm a kosa klepiōm.

Wczora żech ta kosa klepoł, a dalij je jakoś tympo.

 

Podej dalij…