klepyto

klepyto – noga (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…klepyto
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…klepyta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klepytu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…klepyto
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...klepytym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…klepycie
Wołacz l. poj. Ty…klepyto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…klepyta
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…klepytōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klepytōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…klepyta
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…klepytami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…klepytach
Wołacz l. mn. Wy…klepyta
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: potocznie „noga”

 

SI: Ale mie te klepyta bolōm po cołkim dniu deptanio

PL: Ale mnie te nogi bolą po całym dniu chodzenia.

 

SI: Kaj to skoczesz z tego strōma, chcesz klepyta połōmać.

PL: Gdzie to skaczesz z tego drzewa, chcesz nogi połamać.

 

SI: Mi sie zdo je na deszcz, kej mie tak te moji klepyto boli.

PL: Zdaje się będzie deszcz, skoro mnie tak ta moja noga boli.

 

Podej dalij…