klinik

klinik – kawałek, wycinek (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…klinik
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kliniku
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klinikowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…klinik
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...klinikym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kliniku
Wołacz l. poj. Ty…kliniku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kliniki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…klinikōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klinikōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kliniki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…klinikami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…klinikach
Wołacz l. mn. Wy…kliniki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: trójkątny kawałek, wycinek z okrągłego tortu, babki kołocza.

 

SI: Pokryj ta zista ,a dej już po kliniku tym dzieckōm, aże sie im niy zachce.

PL: Pokrój tę babkę i daj już po kawałku tym dzieciom, żeby im się nie zachciało.

 

SI: Wezna se skosztować klinik tej dorty.

PL: Wezmę sobie spróbować wycinek tego tortu.

 

SI: Wejź se jeszcze klinik tego kołocza ze syrym.

PL: Weź sobie jeszcze kawałek tego kołacza z serem.

 

Podej dalij…