klipa

klipa – niezdara, fajtłapa, oferma (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…klipa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…klipy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klipowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…klipy
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...klipóm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…klipie
Wołacz l. poj. Ty…klipo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…klipy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…klipōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klipōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…klipōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…klipami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…klipach
Wołacz l. mn. Wy…klipy
Przimiotnik (jaki? czyj?)klipiaty

 

Ale z ciebie je klipa, niy poradzisz sznōrki zawiōnzać.

Taki żeś je klipa, że niy wiysz, wiela je piynć razy szejś?

Tyn klipa niy poradzi na zygarku poznać.

 

Podej dalij…