klipiaty

klipiaty – niezdarny, niedoświadczony (pol.)

przymiotnikklipiaty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...klipiaty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...klipiato
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...klipiate
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... klipiaci; klipiate
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...klipiate
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...klipiatego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...klipiatej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...klipiatego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...klipiatych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...klipiatych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...klipiatymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...klipiatej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... klipiatymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... klipiatym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
klipiatym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...klipiatego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... klipiaty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..klipiato
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... klipiate
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
klipiatych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... klipiate
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
klipiatym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...klipiatōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...klipiatym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...klipiatymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...klipiatymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...klipiatym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..klipiatej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...klipiatym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...klipiatych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...klipiatych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...klipiaty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...klipiato
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... klipiate
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...klipiaci; klipiate
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...klipiate
stop. wyższy przymiotn..
-
przysłówek (jak? jako?)klipiato

 

Niy udowej bardziej klipiatego, niż żeś je.

Ôna je jeszcze trocha klipiato, bo sie dziepiyro zaczyno przi mie uczyć warzić.

Ôn je jeszcze klipiaty, musi sie jeszcze dużo uczyć.

Podej dalij…